WYDANIE ONLINE

Gdy dochodzi do ustania (rozwiązania lub wygaśnięcia) stosunku pracy pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jest to dokument o sformalizowanej treści, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące zarówno przebiegu zatrudnienia, jak i jego ustania. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą – np. od tego, czy pracownik zwrócił wcześniej powierzone mu mienie będące własnością pracodawcy albo czy oddał kartę obiegową do działu personalnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel