WYDANIE ONLINE

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeśli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (m.in. komputera). Ten sam obowiązek obejmuje soczewki kontaktowe. Warto stworzyć procedurę, która opisze proces składania wniosku przez pracownika i ustali najważniejsze zasady. Sprawdźmy, jakie postanowienia powinna zawierać taka procedura.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy chce wydłużyć czas niezbędny pracodawcom na dostosowanie do nowych przepisów w sprawie dokumentacji pracowniczej. 4-częściowy układ akt osobowych, możliwość ich prowadzenia tylko w formie elektronicznej oraz znacząco krótszy czas przechowywania (10 zamiast 50 lat) to zmiany, jakie mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Informację PIT-11 za 2018 rok płatnik będzie musiał przekazać urzędowi skarbowemu w terminie do 31 stycznia 2019 r. Nowy termin nie zależy już ani od sposobu przesyłania informacji, ani od liczby rozliczanych osób A czy zmiana będzie dotyczyć również terminu przekazywania PIT-11 zatrudnionym?

czytaj więcej »

Zatrudnienie osoby bezrobotnej na staż to dla pracodawcy możliwość zdobycia pracownika bez nawiązywania stosunku pracy. Dodatkowo, jeśli zatrudnimy taką osobę po zakończeniu stażu, już w momencie zatrudnienia mamy dobrze przygotowanego pracownika, znającego w praktyce specyfikę pracy w naszej firmie. Sprawdźmy, na jakich zasadach organizowany jest staż z urzędu pracy, jakie są obowiązki organizatora stażu i stażysty, a także – jak okres stażu wpływa na uprawnienia pracownicze.

czytaj więcej »

wiper-pixel