WYDANIE BIEŻĄCE

Pracodawca nie musi już czekać kilku dni, by dowiedzieć się, że pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby i jak długo ta absencja będzie trwała. Od 1 grudnia 2018 r. wystarczy, że lekarz wystawi e-zwolnienie i prześle je drogą elektroniczną do ZUS. Stąd – zwolnienie – również elektronicznie – natychmiast trafia do pracodawcy. Piszemy, jakie obowiązują zasady w zakresie odbioru i przechowywania elektronicznych zwolnień chorego pracownika, a także jakich dodatkowych czynności pracodawca jako płatnik składek może dokonać za pośrednictwem PUE ZUS.

czytaj więcej »

Możemy wypowiedzieć warunki pracy lub płacy w przypadku każdej umowy o pracę, którą można rozwiązać za wypowiedzeniem. Pracodawcy nie wolno jednak zamienić poprzez zawarcie z pracownikiem wypowiedzenia zmieniającego umowy o pracę na umowę cywilnoprawną czy zmienić rodzaju zawartej umowy, np. z umowy o pracę zawartej na okres próbny na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W praktyce przyjmuje się, że zawieramy wypowiedzenie zmieniające w sytuacji, gdy zmiana warunków umowy o pracę ma nastąpić na niekorzyść pracownika. W przypadku zmiany warunków umowy o pracę „na korzyść” stosujemy bowiem porozumienie zmieniające. Jeżeli mamy jednak wątpliwości, w celu uniknięcia niekorzystnych następstw, z ostrożności pracodawca powinien zastosować wypowiedzenie zmieniające.

czytaj więcej »

wiper-pixel