WYDANIE ONLINE

Pracodawca nie musi już czekać kilku dni, by dowiedzieć się, że pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby i jak długo ta absencja będzie trwała. Od 1 grudnia 2018 r. wystarczy, że lekarz wystawi e-zwolnienie i prześle je drogą elektroniczną do ZUS. Stąd – zwolnienie – również elektronicznie – natychmiast trafia do pracodawcy. Piszemy, jakie obowiązują zasady w zakresie odbioru i przechowywania elektronicznych zwolnień chorego pracownika, a także jakich dodatkowych czynności pracodawca jako płatnik składek może dokonać za pośrednictwem PUE ZUS.

czytaj więcej »

Możemy wypowiedzieć warunki pracy lub płacy w przypadku każdej umowy o pracę, którą można rozwiązać za wypowiedzeniem. Pracodawcy nie wolno jednak zamienić poprzez zawarcie z pracownikiem wypowiedzenia zmieniającego umowy o pracę na umowę cywilnoprawną czy zmienić rodzaju zawartej umowy, np. z umowy o pracę zawartej na okres próbny na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W praktyce przyjmuje się, że zawieramy wypowiedzenie zmieniające w sytuacji, gdy zmiana warunków umowy o pracę ma nastąpić na niekorzyść pracownika. W przypadku zmiany warunków umowy o pracę „na korzyść” stosujemy bowiem porozumienie zmieniające. Jeżeli mamy jednak wątpliwości, w celu uniknięcia niekorzystnych następstw, z ostrożności pracodawca powinien zastosować wypowiedzenie zmieniające.

czytaj więcej »

Od nowego roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy musi przekazywać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Nowy obowiązek wynika ze skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. regułą staje się wypłata wynagrodzenia za pracę na rachunek bankowy. Sprawdźmy, w jakich przypadkach i w jakim terminie pracodawca powinien zawiadomić o tej zmianie swoich pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca samorządowy przewiduje w regulaminie ZFŚS możliwość przekazania dzieciom pracowników paczek mikołajkowo-świątecznych. Składnikiem paczek – oprócz słodyczy – będą również karty przedpłacone do sklepów o określonej wartości, np. 50 zł. Paczki są przyznawane z zachowaniem kryteriów socjalnych. Czy tak stworzona paczka, której elementem jest karta podarunkowa, może być zwolniona z opodatkowania i korzystać z limitów zwolnień ZFŚS?

czytaj więcej »

W praktyce spotkać można różnorodne metody oceny okresowej pracowników. Nie każda jednak nadaje się dla danej firmy. Wszystkie mają wady i zalety, każda lepiej lub gorzej sprawdza się w praktyce. Sprawdźmy, która będzie najlepiej pasować do naszych potrzeb.

czytaj więcej »

Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych od 2019 roku skutkuje też większą liczbą dokumentów przekazywanych do ZUS. Piszemy, jakie nowe raporty i oświadczenia oraz zmiany w drukach obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel